Disclaimer

Met het bezoeken van onze website aanvaardt u de volgende voorwaarden: Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien. Wij en onze werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen deze site. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door u ingewonnen en geselecteerde informatie. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Wij en onze werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites. Wij hebben het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar onze vestigingsplaats onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van deze website, althans van onze website(s) voortvloeiende geschillen met ons bedrijf. Wij hebben het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door ons bedrijf zijn aanvaard.